Arizona tilhørte tidligere Mexico, men ble midt på 1800 tallet løsrevet under de Spansk- Amerikanske krigene. Området ble etter løsrivelsen regnet som et selvstendig Territorie fram til området i 1912 ble den 48. stat i USA.

 

 

Arizona blir regnet som "the last Frontier", og fram til ca 1870 var området kun bebodd av indianere. De første hvite Pionerene slo seg ned på 1870 tallet. Store rancher som har gått i arv i samme familie siden de første pionerene slo seg ned, kjennetegner fortsatt Arizona og spesielt Cochise County. For de første nybyggerne var denne delen av Arizona et veldig tøft og vanskelig sted å etablere et hjem. Tørke og mangel på vann var et stort problem. For de første nybyggerne var allikevel kanskje Apache indianerne den største utfordringen. Indianerne følte at de hvite stjal landet deres, så raid, overfall og drap var ikke uvanlig hendelser. Det står mange minnesmerker rundt om i Chiricahua fjellene over falne menn og kvinner som var overfalt i vogntoget på vei vestover.

 

Edle metaller som gull, sølv og kobber ble fort oppdaget i fjellene, og gruvebyer vokste frem. Tombstone og Bisbee var de mest kjente gruvebyene som tiltrakk seg kvegdrivere og alle slags type mennesker som kom for å søke lykken. Veldig mye av hendelsene og personlighetene vi nå i ettertid ser på som kjernen i westernhistorien, utspant seg i dette sørøstre hjørnet av Arizona. Mange kjente navn som Wyatt Earp, Doc Holliday, Johnny Ringo og Billy the Kid fikk sine navn kjent her. Utenom byene var det kvegdrift som ble livsgrunnlaget og store og små rancher kom til. De store ranchene trengte arbeidere til å passe kveget og det var her begrepet cowboys ble til...

Historie

1/2
Contact

14300 S Sunglow Rd

Pearce, Arizona 85625

 

​​

Tel: +47 95 88 78 36

Epost: info@ranchweberg.com

  • Little Ranch Weberg
  • littleranchweberg

© 2023 by Personal Life Coach. Proudly created with Wix.com